Türkçe

MECLİSTE LGBTİ

LOGO

Türkiye’de yaşayan lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve interseksler (LGBTİler) olarak cinsel yönelim ve/veya cinsiyet kimliğimiz nedeniyle sağlık, barınma, eğitim, çalışma hayatı ve diğer yaşamsal alanlarda toplumsal önyargı ve ayrımcı politikalarla karşılaşıyoruz.

Ülkemizin anayasası ve yasaları ya cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı yok sayıyor ya da körüklüyor. Tarafı olduğumuz uluslararası insan hakları sözleşmelerine rağmen, ülkemiz halen LGBTİleri eşit yurttaşlar olarak kabul etmiyor.

LGBTİleri hedef alan nefret cinayetleri ve saldırılar günden güne artarken, toplumsal baskı ve ayrımcılık sebebiyle birçok arkadaşımız intihara sürükleniyor.

Türkiye’de yirmi yılı aşkın süredir var olan LGBTİ hakları hareketi, LGBTİ’lerin adil bir toplumda eşit ve özgür bireyler olarak yaşamlarını sürdürebilmeleri ve toplumsal yaşamın her alanında özgürce var olabilmelerinin mücadelesini sürdürüyor. Bu hareketin bir parçası olarak, biz de LGBTİlerin sorunlarının ancak LGBTİlerin açık kimlikleriyle seçme ve seçilme hakkı dahil olmak üzere tüm siyasî haklarını kullanabilmeleri ile mümkün olacağına inanıyoruz.

LGBTİlerin yaşama, sağlık, barınma ve çalışma hakkının hayata geçirilmesi için LGBTİlerin siyasette yer almalarının büyük bir önem taşıdığını düşünüyoruz.

Seçim sisteminde yer alan yüzde 10 barajının demokratik ve adil temsiliyetin önündeki en temel engellerden biri olduğunu düşünüyoruz. Temsilde adaletin sağlanmadığı ayrımcılığa maruz kalan diğer dezavantajlı gruplar gibi LGBTİlerin de karar alma mekanizmalarına bizzat katılmaları demokratikleşmenin olmazsa olmazı olduğunu savunuyoruz.

Yaklaşan genel seçimler öncesinde LGBTİ’lerin de karar alma ve siyaset üretme süreçlerinde etkin biçime yer almaları için Okulda, işte, MECLİSTE! başlıklı seçim kampanyamızı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında milletvekili adaylarından, seçime katılan siyasi partilerden ve parti liderlerinden talepleri şöyle:

  • LGBTİ hak ve özgürlüklerine dair politika önerileri seçim kampanyalarında açıkça yer almalı.
  • LGBTİlerin siyasete katılımının önündeki tüm engeller kaldırılmalı. LGBTİlerin siyasetin her kademesinde açık kimlikleriyle ayrımcılığa uğramadan yer alabilmeleri için gereken önlemler alınmalı.
  • Hak temelli sosyal politikaların hayata geçirilmesi yönünde adımlar atılmalı. Eğitim, sağlık, barınma, istihdam, yaşlılık, emeklilik, gelir desteği ve diğer tüm sosyal politika alanlarının LGBTİ’lerin eşit biçimde faydalanacakları biçimde düzenleneceği seçim programlarında kamuoyuyla paylaşılmalı.
  • Seçimlerden sonra başlaması planlanan yeni Anayasa yazım sürecinin şeffaf ve katılımcı olması için çalışacağını ve bu süreçte LGBTİlerin hakları da dahil olmak üzere tüm insan haklarının korunacağına ilişkin nasıl tavır alacağını kamuoyuna duyurmalı.
  • LGBTİ haklarının hayata geçirilmesi yönünde atılacak adımlarda LGBTİ hareketi ile işbirliği sağlanmalı.